Rondom veel stations verloopt het stallen van fietsen en scooters nogal chaotisch. Foutgeparkeerde voertuigen leiden nogal eens tot overlast. Het is geen sinecure om te bevorderen dat fietsers en scooterrijders hun voertuig netjes op de juiste plaats neerzetten. Veel...